Jak na pozycjonowanie wpływają wskaźniki Core Web Vitals?

Pozycjonowanie stron jest procesem trudnym oraz wymagającym stałego śledzenia trendów związanych z działaniem robotów Google. Choć nie wszystkie czynniki rankingowe są jawne, czasem firma informuje o tym, co jest istotne w czasie SEO. To właśnie miało miejsce w 2020 roku, kiedy wprowadzono Core Web Vitals. Co to jest? Jak wpływa na pozycjonowanie? Jak sprawdzić wskaźniki?

Core Web Vitals – co to jest?

Core Web Vitals to ujednolicone przez Google oraz przekazane do informacji publicznej czynniki, które wpływają na doświadczenie użytkownika. Dzięki nim można określić, czy z punktu widzenia odbiorcy witryna jest przyjemna oraz przyjazna w użytkowaniu. Dane zbierane są zarówno dla przeglądających sieć za pomocą komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych. Aktualnie znane są 3 wskaźniki, jednak możliwe jest, że z czasem, wraz z rozwojem Internetu oraz potrzeb użytkowników, ich liczba będzie się zwiększać.

1. LCP (Largest Contentful Paint)

Jest to czas, który potrzebny jest od początku ładowania się strony aż do wyrenderowania największego bloku tekstowego, video lub grafiki, które umieszczone są w obszarze Above the Fold, czyli pierwszym widoku do załadowaniu strony w oknie bez jakiegokolwiek przewijania jej. Uważa się, że nie powinien być dłuższy niż 2,5 sekundy.

2. FID (First Input Delay)

Jako FID rozumiany jest czas, w jakim strona odpowiada na wszelkiego rodzaju interakcje użytkownika ze stroną, np. kliknięcie. Maksymalnie powinno być to 100 milisekund.

3. CLS (Cumulative Layout Shift)

Jest to wskaźnik, który określa skumulowane przeniesienie układu, mające miejsce od rozpoczęcia ładowania się treści we wcześniej wspomnianym obszarze Above the Fold. Maksymalna wartość CLS powinna wynosić 0,1.

Jak wskaźniki Core Web Vitals wpływają na SEO?

Jak wspomniano wcześniej, wprowadzenie wskaźników Core Web Vitals miało miejsce w 2020 roku, jednak dopiero w maju 2021 roku zostały włączone one do sygnałów rankingowych Google – wtedy to zostało oficjalnie potwierdzone. Oznacza to, że mają one realny wpływ na pozycję danej witryny w procesie pozycjonowania. Warto jednak podkreślić, ze nie są to przełomowe zmiany oraz kluczowe czynniki. Od dłuższego czasu Google kładzie duży nacisk na dostosowanie stron internetowych do potrzeb użytkowników, a nie wyłącznie robotów indeksujących. Specjaliści wskazują jednak, że brak dostosowania wskaźników Core Web Vitals do wytycznych, może spowodować spadek widoczności witryny. Mając świadomość, jak istotną rolę w procesie SEO odgrywają Core Web Vitals, warto wiedzieć, w jaki sposób można je sprawdzić.

Jak można sprawdzić Core Web Vitals?

Od wprowadzenia Core Web Vitals minęło już trochę czasu, więc z łatwością można sprawdzić te czynniki za pomocą ogólnodostępnych narzędzi. Przede wszystkim informacje na ich temat widoczne są w Google Search Console w raporcie podstawowych wskaźników internetowych. Ponadto informacje na temat LCP, FID orta CLS zawarte są m.in. w:

  • narzędziu Chrome DevTools (panel Performance),
  • zbudowanym przez Gogole narzędziu PageSpeed Insights,
  • darmowym narzędziu Lighthouse,
  • rozszerzeniach Chrome Web Vitals oraz Core SERP Vitals,
  • narzędziu Screaming Frog SEO Spider (płatna wersja),
  • GTMetrics,
  • WebPage Test.
czeka na Twoją ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.